Оскарження порушення права на інформацію


Запитувач  має  право оскаржити:

– відмову  в  задоволенні  запиту  на   інформацію;

– відстрочку  задоволення  запиту  на  інформацію;

– ненадання  відповіді  на  запит  на інформацію;

– надання  недостовірної  або неповної  інформації;

– несвоєчасне  надання  інформації;

– невиконання  розпорядниками обов’язку  оприлюднювати інформацію  відповідно  до  статті 15  Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– інші  рішення,  дії  чи  бездіяльність розпорядників  інформації,  що порушили  законні  права  та  інтереси  запитувача.

Куди  можна  скаржитися?

За  що  настає  юридична відповідальність?

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.


Порушення права на інформацію та права на звернення тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.