Посібники


Посібники

 1

Кадрова політика в суді: сучасний досвід

Цей посібник був підготовлений на основі матеріалів навчального курсу «Кадрова політика в суді. Робота з персоналом суду», розробленого у співпраці з експертами Проекту (USAID) «Україна: верховенство права», перевіреного під час регіональних семінарів з питань кадрової політики з головами судів та керівниками апарату та оновленого Проектом USAID «Справедливе правосуддя». У посібнику наведені приклади сучасного управління судом.

 2

Здійснення дисциплінарного провадження щодо судді

Видання підготовлене Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». Посібник розроблений як практичне керівництво для проведення перевірок звернень громадян та юридичних осіб щодо поведінки судді з метою встановлення обставин, що можуть бути підставою його дисциплінарної відповідальності. Це видання розраховане на інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також інші органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.

 3

Посібник з написання судових рішень. Третє видання

Посібник покликаний допомогти майбутнім та діючим суддям розвинути уміння та навички щодо підготовки та написання судових рішень. Посібник має прикладне спрямування і містить практикум. Широко використовуються приклади з реальних судових рішень. Чимало порад і рекомендацій засновано на досвіді зарубіжних, передусім європейських країн. Посібник розрахований для підготовки кандидатів на посаду судді, а також суддів упродовж п’ятирічного терміну їхнього призначення, які не проходили раніше такого курсу. Багато корисного можуть знайти у ньому і досвідченні судді. Посібник можуть використовувати тренери-викладачі при розробленні та проведенні тренінгів з написання судових рішень.

 4

Покращення рівня навиків спілкування та роботи працівників суду із людьми з інвалідністю. Практично-методичний посібник викладача

Даний посібник підготовлено громадськими експертами в рамках партнерської діяльності громадських організацій по реалізації проекту “Розробка та впровадження навчальної програми для працівників судів щодо покращення рівня навиків спілкування та роботи з особами з особливими потребами”, який здійснює РГБФ «Право і Демократія» за підтримки американського народу, наданого через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Мета проекту – підвищення професійного рівня працівників судів, сприяння залученню представників громадянського суспільства до участі у процесі покращення функціонування судів та доступу людей з інвалідністю до приміщень суду та судових послуг. У цьому посібнику представлені матеріали навчальної програми для працівників судів щодо покращення рівня навиків спілкування та роботи із людьми з інвалідністю. Запровадження навчальної програми з цієї тематики сприятимуть належному забезпеченню людей з інвалідністю до правосуддя. Працівники апарату суду та судді, Територіальні управління Державної судової адміністрації України зможуть використати цей посібник для розробки та впровадження власних програм з покращення рівня навиків спілкування та роботи із людьми з інвалідністю.

 5

Практичне застосування медіації. Практично-методичний посібник викладача

Метою цього посібника є надання практично-методичних рекомендацій з підготовки навчального курсу для суддів щодо застосування медіації. Введення такого курсу до навчального плану Національної школи судів України (НШСУ) сприятиме практичному запровадженню медіації в Україні шляхом системного інформування суддівського корпусу про переваги вирішення спорів і конфліктних ситуацій шляхом медіації та про процедуру медіації, допоможе визначити комфортні шляхи для суддів щодо рекомендування медіації сторонам у справі, яка знаходиться у судовому провадженні. Медіація є одним із прогресивних методів покращення доступу до правосуддя і оздоровлення судової системи. Тому більш системне розуміння медіації суддями і адвокатами сприятиме ширшому її застосуванню і поверненню довіри до всієї судової системи.

 6r

Основи Стратегічного планування. Практично-методичний посібник викладача

Цей інструментарій є зразком навчальної програми зі стратегічного планування. Українські установи, такі як Державна судова адміністрація, Національна школа суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Рада суддів України можуть використовувати ці матеріали для розробки програм зі сприяння посилення суддівського лідерства. Ефективне стратегічне планування може допомогти у забезпеченні того, що розробка та впровадження нових проектів, застосування інноваційних технологій та повсякденна робота судової системи України вестиметься прозоро, послідовно та результативно, забезпечуючи українським суддям надійний фундамент для прийняття справедливих та неупереджених рішень. Стратегічне планування на регулярній основі може призвести до збільшення ефективності роботи судів, що в свою чергу поліпшить громадську підтримку української судової системи та підвищить якість правосуддя в Україні.

 7

Права людини та охорона довкілля. Практично-методичний посібник викладача

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти діючим суддям розвинути навички щодо розгляду справ з охорони довкілля та прав людини. Видання має прикладне спрямування і містить практичну частину. Використовуються приклади з реальних судових рішень. Чимало порад і рекомендацій основано на досвіді зарубіжних країн, передусім європейських. Посібник розрахований і на суддів упродовж п’ятирічного строку їхнього призначення, і досвідчених суддів. Його можуть використовувати і тренери-викладачі при розробленні та проведенні тренінгів, і судді безпосередньо під час роботи. 

 8

Правила поведінки працівників суду. Практично-методичний посібник викладача

Метою цього посібника є надати практично-методичні рекомендації щодо підготовки навчального курсу з правил поведінки працівників суду. У посібнику детально описано методи викладання та зміст навчального курсу, який має практичне спрямування. Цей курс викладався під час тренінгів і семінарів для голів судів та керівників апарату судів. Навчальний курс включає в себе такі питання як (і) встановлення стандартів етики, (іі) норми етичної поведінки, передбачені Правилами поведінки працівника суду, (ііі) нормативно-правові акти, що регулюють поведінку працівників суду.

 9

Кадрова політика суду. Практично-методичний посібник викладача

Це видання підготовлено Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» у співпраці з членами Робочої групи з удосконалення кадрової політики й адміністрування суду та учасниками фокус груп та оновлене Проектом USAID «Справедливе правосуддя». Метою цього посібника є надати практично-методичні рекомендації щодо підготовки навчального курсу з кадрової політики для судових управлінців. У посібнику детально описано методи викладання та зміст навчального курсу, який має практичне спрямування. Цей курс викладався під час тренінгів для голів судів та керівників апарату судів.

 10

Суддівська етика. Практично-методичний посібник викладача

У цьому посібнику представлені матеріали навчальної програми з професійної етики судді. Ефективні програми з цієї тематики сприятимуть забезпеченню справедливого та неупередженого судочинства. Крім того, високі стандарти суддівської етики сприятимуть зростанню підтримки судової системи з боку громадськості та покращенню якості правосуддя в Україні. Відповідні органи, зокрема Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Рада суддів України, зможуть використати цей посібник для розробки та впрова-дження власних програм з етики суддів.

 11r

Написання судових рішень. Практично-методичний посібник викладача

Цей посібник підготовлено в рамках Проекту USAID «Україна: верховенство права» та оновлений в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Ефективні програми з цієї тематики покликані сприяти покращенню якості судових рішень в Україні шляхом їх більш чіткого формулювання, логічного та обґрунтованого викладу. Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення включаються до Реєстру судових рішень та оприлюднюються на офіційному веб-порталі. Це означає, що будь-яке рішення є відкритим для доступу та ознайомлення широким загалом громадян та юридичної спільноти. Належне обґрунтування судових рішень є однією з передумов зростання довіри громадськості до судової системи України та кращого розуміння сторонами справи позиції суду щодо їхніх вимог.

 12

Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Практично-методичний посібник викладача

До посібника ввійшли зібрані в рамках виконання грантових програм Проекту USAID «Справедливе правосуддя» матеріали Центру верховенства права Української Правничої Фундації та Центру «Дослідження проблем верховенства права та його втілення у національну практику Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Ефективність впровадження такої програми націлена на забезпечення справедливого та неупередженого судочинства й покращення якості правосуддя в Україні. 

 13

Посібник «Основи судової журналістики»

Посібник «Основи судової журналістики» було видано Проектом USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці зі спільним проектом Європейського Союзу та Ради Європи «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні». Текст видання підготовлено медіа-юристами Людмилою Опришко та Людмилою Панкратовою із використанням матеріалів Посібника «Основи судової журналістики», створеного за підтримки Проекту USAID “Україна: верховенство права” фахівцями-юристами Михайлом Буроменським, Олександром Сердюком та соціологом Іриною Підкурковою у 2009 році. Також у тексті використано матеріали Національного центру судів та ЗМІ (США), які підготував його директор Гарі Генґстлер. Оновлене видання підготовлене із урахуванням останніх змін до законодавства та висновків і рекомендацій, розроблених в ході проведення численних заходів з питань комунікації судів із громадськістю. Видання призначене для працівників ЗМІ та всіх інших осіб, зацікавлених у висвітленні діяльності судів за допомогою засобів масової інформації. Очікується, що цей посібник буде використовуватися на щоденній основі в якості керівництва для журналістів при підготовці матеріалів, що стосуються діяльності судів, а також слугуватиме як підручник для студентів і журналістів для підвищення навичок та професійного рівня, а також набуття нових знань. Крім того, оновлений посібник може використовуватися у якості базового матеріалу для проведення тренінгів для журналістів щодо висвітлення діяльності судів.

 14

Навчально-практичний посібник «Зв’язки із громадськістю в судах»

Навчально-практичний посібник «Зв’язки із громадськістю в судах» було видано Проектом USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з Національною школою суддів України. Цей посібник є другим оновленим виданням, яке вперше було надруковане у 2009 році в рамках реалізації Проекту USAID «Україна: верховенство права». Посібник було видано з метою задоволення нагальної потреби судової гілки влади у підготовці та підвищенні обізнаності суддів та працівників апарату судів у питаннях налагодження діалогу та конструктивної співпраці із громадськістю та ЗМІ. Оновлене видання підготовлене із урахуванням останніх змін до законодавства та гострої потреби осіб, відповідальних за зв’язки судів зі ЗМІ та громадськістю, у навчанні та корисних порадах щодо практичного виконання покладених на них завдань. Посібник буде особливо корисним для прес-секретарів судів та суддів-спікерів, а також для суддів, працівників апарату судів та дослідників у сфері розвитку судівництва та управління судовою діяльністю.

 15

Методичний посібник «Вимоги до апробації екзаменаційних завдань та аналітичний супровід апробації»

Методичний посібник «Вимоги до апробації екзаменаційних завдань та аналітичний супровід апробації» розроблено для використання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Національною школою суддів України в процесі апробації тестових завдань. Посібник також буде корисним іншим учасникам процесу розробки, перевірки та вдосконалення завдань для екзаменування.  Апробація є одним з важливих компонентів будь-якої системи екзаменування, що проводиться з метою оцінки професійних компетенцій. Завдяки коректному використанню апробації підвищуються показники якості екзаменування (валідність, надійність, об’єктивність, обґрунтованість, ефективність та прийнятність).

 16

Книга «Бути суддею»

Книга «Бути суддею» – результат співпраці Національної школи суддів України з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». Видання базується на перекладеній на українську мову «Книзі судді» (The Judge’s Book), підготовленій Національним коледжем суддів США. Книга покликана підвищити поінформованість суспільства про особливість діяльності носія судової влади, а також сприяти кращому розумінню викликів та відповідальності, які постають перед суддею в демократичному суспільстві. Вона ввібрала в себе розповіді досвідчених і молодих українських суддів з різних регіонів країни та різних спеціалізацій і може стати посібником-порадником у повсякденному професійному й особистому житті як для тих, хто мріє про суддівську мантію, так і для широкого загалу представників правничої професії. Авторам вдалося передати в ній суть змін, які очікують на правника і його близьке оточення (родину, друзів), коли отримано призначення на посаду судді. До складу авторського колективу входять Оксана Сироїд, нині заступник Голови Верховної Ради України; Ольга Шаповалова, суддя Верховного Суду України у відставці, викладачка Національної школи суддів України; Лариса Денисенко, правозахисниця й письменниця і Ірина Фадєєва, психолог. Книга розрахована на широку читацьку аудиторію, передовсім, кандидатів на посаду судді та новопризначених суддів.

 17

Посібник із європейського антидискримінаційного права

Видано Посібник із європейського антидискримінаційного права у рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)». У Посібнику висвітлюється судова практика Європейського Суду з прав людини з справ по забороні дискримінації, які передбачені Європейською Конвенцією з прав людини (ЄКПЛ, Стаття 14) та Протоколом № 12 до Конвенції. Протокол № 12 розширює заборону дискримінації і створює гарантії рівності у користуванні будь-якими правами, включаючи права, передбачені національним законодавством держав-членів Ради Європи, в тому числі і України. У своїх рішеннях щодо порушення Статті 14 ЄКПЛ, Європейський Суд з прав людини посилається на тлумачення дискримінації, яке було викладено у справі Вілліс проти Сполученого Королівства, а саме, що дискримінація – це є «різне ставлення до людей, без об’єктивного чи належного обґрунтування,  які знаходяться у порівняно однокових ситуаціях». Посібник розрахований на юристів-практиків та правозахисників, які ведуть справи у національних судах з протидії дискримінації та подають скарги до Європейського суду з прав людини. 

Джерело: https://newjustice.org.ua/uk/lib/vidannya/