ІНФОРМАЦIЙНО-ОСВIТНI МАТЕРIАЛИ


ІНФОРМАЦIЙНО-ОСВIТНI МАТЕРIАЛИ 

 

 

 1

Нова процедура добору та призначення суддів Верховного Суду України

Нова процедура добору та призначення суддів Верховного Суду України у відповідності до оновленого Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016, який набере чинності 30 вересня 2016 року.

 Brochure_Guide_in_Civil_Proceeding_Ukr_2016_cover

Путівник для учасника цивільного процесу

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у цивільних справах. Роз’яснено, з якими судовими витратами особа може мати справу в цивільному процесі, як їх сплачувати та які існують пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілу судових витрат за результатами вирішення справи. Надано поради щодо мирного владнання спору. Описано алгоритм, що дає можливість зрозуміти порядок та процедуру виконання або оскарження судового рішення в цивільній справі.

 Brochure_Guide_in_Criminal_Proceeding_Ukr_2016_cover

Путівник для учасника кримінального процесу

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок захисту прав та інтересів потерпілих осіб від злочину, порядок відшкодування їх завданої шкоди. Роз’яснено, які права є в осіб під час затримання органами влади. Проаналізовано права та обов’язки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, свідка, цивільного позивача і відповідача. Описано алгоритм, який дає можливість зрозуміти порядок та процедуру оскарження судового рішення в кримінальній справі.

 Brochure_Access_to_Court_Decisions_Ukr_2016_cover

Як ознайомитися із судовим рішенням?

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано способи, за допомогою яких кожен має можливість ознайомитися із судовими рішеннями. Особливу увагу приділено механізмам, що запроваджено Законом України “Про доступ до судових рішень”, зокрема Єдиному державному реєстру судових рішень. Реєстр – найповніша на сьогодні база рішень українських судів загальної юрисдикції, яка розміщена в Інтернеті і відкрита для безкоштовного користування.

 Brochure_Rules_to_bring_the_case_before_the_European_Court_of_Human_Rights_Ukr_2016_cover

Звернення до Європейського суду з прав людини

У брошурі доступною для широкого загалу читачів мовою описано порядок звернення до Європейського суду з прав людини за захистом від порушень з боку держави. Брошура містить загальну інформацію про Конвенцію та гарантовані нею права, відомості про процедуру в Суді. Роз’яснюється, хто та у яких випадках може звертатися до Європейського суду з прав людини, як правильно оформити заяву для звернення до Суду, як виконуються його рішення.

 Brochure_How_to_Define_a_Competent_Court_Ukr_2016_cover

Визначення компетентного суду

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано алгоритм, який дає можливість визначити, за правилами якого судочинства належить готувати позов та до якого саме суду потрібно звертатися. Крім того, наводяться витяги із законодавчих актів, що стосуються основних правил про юрисдикцію і підсудність. 

 Brochure_You_Plan_to_Bring_a_Case_before_the_Court_Ukr_2016_cover

Що потрібно знати у зв’язку із поданням позову до суду?

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, роз’яснено, як можна врегулювати спір не звертаючись до суду, описано існуючі способи отримання правової допомоги, приділено увагу правилам поведінки в суді, наведено процедуру оскарження неналежних дій судді чи працівника апарату суду.

 Brochure_Guide_in_Administrative_Proceeding_Ukr_2016_cover

Путівник для учасника адміністративного процесу

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом своїх прав, свобод чи інтересів від порушень з боку суб’єкта владних повноважень.

 Leaflet_What_to_Do_If_You_Are_Detained_Ukr_2016_cover

Що робити у випадку затримання?

Інформаційно-освітній буклет “Що робити у випадку затримання?”

 10

Як поводити себе в суді та судовому засіданні

Інформаційно-освітній буклет “Як поводити себе в суді та судовому засіданні?”

 11

Як подати цивільний позов до суду?

Інформаційно-освітній буклет “Як подати цивільний позов до суду?”

 12

Як подати адміністративний позов до суду?

Інформаційно-освітній буклет “Як подати адміністративний позов до суду?”

 13

Як оскаржити судове рішення в цивільній справі?

Інформаційно-освітній буклет “Як оскаржити судове рішення в цивільній справі?”

 14

Як оскаржити судове рішення в адміністративній справі?

Інформаційно-освітній буклет “Як оскаржити судове рішення в адміністративній справі?”

 15

Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора чи слідчого судді?

Інформаційно-освітній буклет “Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора чи слідчого  судді?”

 16

Як оскаржити неналежну поведінку судді або працівника суду?

Інформаційно-освітній буклет “Як оскаржити неналежну поведінку судді або працівника суду?”

 17

Судові витрати у цивільній справі

Інформаційно-освітній буклет “Судові витрати у цивільній справі”.

 18

Судові витрати у адміністративній справі

Інформаційно-освітній буклет “Судові витрати у адміністративній справі”.

 19r

Чи можна залагодити спір без суду?

Інформаційно-освітній буклет “Чи можна залагодити спір без суду?”.

 20

Що потрібно знати потерпілому від кримінального правопорушення?

Інформаційно-освітній буклет “Що потрібно знати потерпілому від кримінального правопорушення?”.

 21

Що таке судовий наказ?

Інформаційно-освітній буклет “Що таке судовий наказ?”.

 23

Права підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні

Інформаційно-освітній буклет “Права підозрюваного, обвинуваченогоу кримінальному провадженні”.

 24

Навіщо потрібен юрист і де отримати правову допомогу?

Інформаційно-освітній буклет “Навіщо потрібен юрист і де отримати правову допомогу?”

 25

Звернення до Європейського суду з прав людини

Інформаційно-освітній буклет “Звернення до Європейського суду з прав людини”

 26

Виконання судових рішень у цивільних справах

Інформаційно-освітній буклет “Виконання судових рішень у цивільних справах”.

 27

Виконання судових рішень в адміністративних справах

Інформаційно-освітній буклет “Виконання судових рішень в адміністративних справах”.

 

 

Джерело: http://www.fair.org.ua/index.php/index/library/6/page/