У грудні 2023 року адміністраторами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи – державними підприємствами «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» завершено початковий етап інтеграції Київського апеляційного суду до модулів ЄСІТС, а саме до підсистем «Електронний суд», «Електронний кабінет», та побудовано обмін між АСДС та Електронним судом.

Таким чином,  користувачі, які зареєстрували електронні кабінети в підсистемі «Електронний суд», мають можливість подавати до суду документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо), пов’язані з розглядом справ у суді, в електронній формі з використанням підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет».

Крім того, після надсилання документів засобами Електронного суду з’явилася можливість відслідковувати рух та стан розгляду таких документів у суді у власному Електронному кабінеті. Відомості про доставку документа, його реєстрацію та інші відомості щодо розгляду справ відповідно до наявних технічних можливостей підсистем ЄСІТС надсилаються в автоматичному режимі до Електронного кабінету користувача, від імені якого подано документи.

Разом із тим станом на сьогодні не реалізовано обмін даними між АСДС та центральним файловим сховищем, що у свою чергу не дозволяє повноцінно використовувати можливості Електронного суду.

Відсутність такої інтеграції унеможливлює ознайомлення з матеріалами справи через ЄСІТС або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами та формування електронної судової справи в цілому, а також отримання доступу до технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача та автоматичного відображення інформації щодо руху судових справ, які перебувають у провадженні Київського апеляційного суду на вебпорталі «Судова влада України».

З огляду на викладене повноцінне використання функцій Електронного суду та функціонування АСДС у складі ЄСІТС потребує продовження роботи адміністратором ЄСІТС – державним підприємством «Інформаційні судові системи» зі здійснення модернізації і доопрацювання системи з метою реалізації та завершення всіх етапів обміну між центральним файловим сховищем та АСДС. Інтеграція АСДС з центральним файловим сховищем надасть в подальшому можливість користувачам Електронного суду, які звертаються до Київського апеляційного суду, у повному обсязі реалізовувати свої процесуальні права за допомогою сервісів електронного судочинства.