Щодо підключення Київського апеляційного суду до підсистем “Електронний суд” та “Електронний кабінет” ЄСІТС


Згідно з пунктом 122 Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21, функціонування підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» у Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду та Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду та Київському апеляційному суді починається після інтеграції цих підсистем із наявними в зазначених судах автоматизованими системами документообігу та публікації відповідного оголошення в порядку, визначеному для початку функціонування ЄСІТС. 

Частиною першою статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що Державна судова адміністрація України організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування ЄСІТС; забезпечує впровадження електронного суду та здійснення заходів щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами.

Постановою Верховної Ради України від 08.07.2022 № 2360-ІХ затверджено завдання Національної програми інформатизації на 2022–2024 роки, серед яких завданням для державних замовників, зокрема Державної судової адміністрації України, визначено ефективне функціонування інформаційної системи правосуддя з очікуваним результатом розроблення, впровадження та супроводження модулів та підсистем Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи; супроводження, технічна підтримка та оновлення апаратно-програмної бази органів правосуддя.

Крім того, наказом Державної судової адміністрації України від 26.10.2021 № 362 адміністратором підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» визначено Державне підприємство «Центр судових сервісів».

Проте інтеграцію Автоматизованої системи електронного документообігу  «Апеляція» до підсистем ЄСІТС, у тому числі запровадження підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» у Київському апеляційному суді, Державною судовою адміністрацією України та Державним підприємством «Центр судових сервісів» не проведено.

З огляду на зазначене можливість обміну документами та інформацією (надсилання та отримання) в електронній формі із застосуванням підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» між Київським апеляційним судом та учасниками судового процесу (провадження) відсутня.