Про порядок розгляду запитів на доступ до публічної інформації та звернень громадян в умовах воєнного стану


Щодо особливостей розгляду запитів на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану

Відповідно до положень частини другої статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод.

Частиною 6 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” визначено, що відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили.

Обставинами непереборної сили є  надзвичайні та невідворотні обставини, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо. 

Відповідно до рішення Ради суддів України від 25 березня 2022 року № 11, через військову агресію російської держави проти України публічна інформація щодо діяльності органів державної влади, їхніх працівників, в тому числі щодо судів та органів системи правосуддя може становити загрозу їх життю та здоров’ю, спричиняти злочини та бути загрозою національній безпеці, а тому підлягає обмеженню. 

Крім того, збір відповідної інформації під час війни, може мати ознаки диверсійної діяльності, спрямованої проти України, а тому є необхідність ретельної перевірки осіб, які таку інформацію збирають та переслідуваної ними мети.

З огляду на означене, на підставі частини 6 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, пункту 1 рішення Ради суддів України від 25 березня 2022 року № 11, усі запити на інформацію, що стосуються діяльності суду та працівників суду підлягають  тимчасовому відстроченню до закінчення строку дії воєнного стану в Україні.

Зазначаємо, що копії запитів відповідно до пункту 2 рішення Ради суддів України від 25 березня 2022 року № 11 направлятимуться до Служби безпеки України для ретельної перевірки особи, яка таку інформацію збирає та переслідуваної нею мети.

Просимо звернути увагу, що у разі наявності надзвичайних обставин, які неминуче можуть загрожувати життю чи здоров’ю працівників суду, вимушеним призупиненням роботи суду під час оголошення повітряної тривоги, аварійними відключеннями електроенергії розгляд запитів на інформацію Київським апеляційним судом призупиняється та відстрочується на період існування таких обставин.

Щодо особливостей розгляду звернень громадян в умовах воєнного стану

Просимо звернути увагу, що у разі наявності надзвичайних обставин, які неминуче можуть загрожувати життю чи здоров’ю працівників суду, вимушеним призупиненням роботи суду під час оголошення повітряної тривоги, аварійними відключеннями електроенергії можливі тимчасові затримки розгляду звернень громадян.