Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень


Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень у форматі doc. – 120 kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Київського апеляційного суду
№ 22 – ОД від 04 квітня 2019 року

 

 

ПОРЯДОК
надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень

 1. Загальні положення
 • Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (далі – Порядок) розроблений відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Порядку надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 01 червня 2013 року № 73, та визначає порядок формування і надсилання Київським апеляційний судом (далі – суд) засобами Автоматизованої системи електронного документообігу «Апеляція» (далі –АСЕД «Апеляція») учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень.
 • У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 • SMS-повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах;
 • номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального провадження) – номер будь-якого з операторів мобільного зв’язку України, зазначений ним у заяві про отримання судових повісток в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлень;
 • учасники судового процесу (кримінального провадження) (далі – учасники) – учасники судового процесу (кримінального провадження), статус яких визначений відповідним процесуальним законодавством, та особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

 

 1. Порядок надсилання текстів судових повісток
 • Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень після подання ним до суду заяви про намір отримання судових повісток в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлень (далі – заява) (Додаток 1).

У випадку, якщо учасником питання про намір отримання судових повісток в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлень порушено в іншому документі, суд вправі залишити порушене питання без уваги.

 • Прийом та реєстрація заяви здійснюється працівниками апарату суду у кабінеті № 0003 (0 поверх суду). Заява  може бути надіслана на поштову адресу суду.
 • Заява, яка надійшла від учасника до суду, реєструється працівниками апарату суду в АСЕД «Апеляція» як вхідний документ, а також в електронному журналі «SMS-повідомлення» та передається судді, в провадженні якого перебуває судова справа (матеріали кримінального провадження).
 • У випадку зміни номера мобільного телефону учасника чи за наявності обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS-повідомлення на вказаний у заяві мобільний номер телефону, учасник зобов’язаний невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку здійснення судового виклику (Додаток 2).
 • Після отримання заяви суддею, помічник судді (працівник апарату суду) у електронній реєстраційно-контрольній картці судової справи в АСЕД «Апеляція» після створення події призначення справи до розгляду, у вікні «Судовий розгляд в апеляційний інстанції» у вкладці «SMS-повідомлення» обирає адресата та формує судову повістку в електронному вигляді, після чого надсилає судову повістку, яка автоматично доставляється у вигляді SMS-повідомлення на вказаний у заяві номер мобільного телефону учасника.

Типовий текст судових повісток в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлень для судових справ (матеріалів кримінального провадження) визначено цим Порядком  (Додатки 3-5).

 • Результат направлення SMS-повідомлення на номер мобільного телефону учасника відображається в електронному реєстрі ярлика «Підсистема повідомлень» в АСЕД «Апеляція». У вказаному реєстрі помічник судді (працівник апарату суду) роздруковує звіт про направлення судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення, підписує її та долучає до матеріалів судової справи (матеріалів кримінального провадження) (Додаток 6).

 d1

d2

d3

d4

d5

d6